Otrohetsutredningar

Cheaters otrohetsutredningar Cheaters har stor erfarenhet av otrohetsutredningar och vi arbetar effektivt men diskret och under tystnadsplikt. Om vi bekräftar otrohet förser vi dig med bevis i form av foto, video eller korrespondens.

Spaning &
Kartläggning

Cheaters otrohetsutredningar Cheaters utför divingar som skiljer aningarna från säkert vetande. Du kan vända dig till oss för t.ex. kartläggning av misstänkta personers förehavanden och dokumentation med bild, video eller ljudupptagning.

Spårning &
lokalisering

Cheaters Spårning Lokalisering Cheaters spårar personer som du vill komma i kontakt med, vare sig det är av personliga orsaker eller av juridiskt tvingande skäl, som t.ex. delgivning. Vi spårar även gods och fordon.

Dataåterställning

Återställ raderade SMS, samtalslistor, bilder, videomaterial och chattar mm Raderade eller skadade data kan innebära både ekonomiska och personliga förluster. Cheaters IT-forensiker har stor erfarenhet av att återställa information som dolts eller förlorats.

Internationella
uppdrag

Cheaters hjälper dig med uppdrag av internationell karaktär Ditt fall berör personer och platser utanför Sverige? Inga problem. Med ett globalt nätverk av kontakter och medarbetare är Cheaters unikt kvalificerat bland svenska privatutredningsbyråer för internationellt arbete.

Bakgrundskontroller

Cheaters hjälper dig att genomföra bakgrundskontroller I Sverige & internationellt Cheaters utför professionella bakgrundskontroller inför t.ex. nyrekryteringar, fördjupade samarbeten eller behov i privatlivet. Genom oss får du en bättre bild av en persons rättsliga och ekonomiska förehavanden, CV och familj.

Kidnappade
barn

Ärenden som rör egenmäktigt förfarande eller kidnappat barn Cheaters har en unik kompetens och erfarenhet av att bistå både i vårdnadstvister med egenmäktighet med barn och andra typer av kidnappningsfall. Vi är stolta över att ha hjälpt åtskilliga barn och föräldrar till en mer stabil familjesituation.

Risk &
säkerhetsanalys

Cheaters hjälper dig att utföra risk & säkerhetsbedömning Cheaters hjälper dig att identifiera skyddsvärda tillgångar, möjliga hot och säkerhetsrisker i ditt företag. Vi analyserar informationshantering och säkerhetsrutiner i ert dagliga arbete och utför riskanalys inför särskilda event.

Anti-spionage

Cheaters antispionage Cheaters analyserar ditt företags sårbarhet mot oönskad informationsinhämtning. Vi installerar skydd mot akustisk avlyssning, testar er datasäkerhet och ger råd om organisatoriska lösningar för att förhindra läckor.

Avancerad
implementation

Dold, inbyggd kameraövervakning och avlyssning Cheaters skickliga tekniker utför unika installationer av bevaknings- och säkerhetsteknik, för det fall där du t.ex. behöver inspelningsutrustning som är dold och närmast omöjlig att upptäcka.

Stalking  

Cheaters hjälper dig som är utsatt för stalker Cheaters har omfattande erfarenhet av arbete med att identifiera, dokumentera (dvs. samla bevis mot) och konfrontera stalkers. Vi vet vad det innebär att utsättas för stalking och tar därför ditt problem på största allvar.

Övriga
tjänster

Cheaters övriga tjänster Cheaters är Sveriges ledande tjänsteföretag inom privatutredningar. Hittar du inte den tjänst du söker här på vår hemsida så bör du ta kontakt med oss och diskutera dina specifika behov. Sannolikt kan vi vara till hjälp i ditt fall.